O sTrh.czsTrh.cz je

specializovaný poptávkový portál, zaměřující se výhradně na oblast stavebnictví. Portál umožňuje zprostředkovat potenciálním zájemcům nákup veškerého sortimentu z oboru stavebnictví, ať už se jedná o stavební materiál, stavební služby, nebo komplexní stavební služby - tzv. služby na klíč.

.

Cílem sTrh.cz je

zprostředkovat pro nakupující nákup za co nejvýhodnějších podmínek. Za tímto účelem nákup na sTrh.cz probíhá výhradně formou poptávky, na kterou stavební dodavatelé vytvářejí své cenové nabídky. Tím se jednotliví dodavatelé dostávají do konkurenčního vztahu ve výběrovém řízení o danou poptávku.

Systém na sTrh.cz umožňuje dodavatelům sledovat aktuální stav výběrového řízení, ve kterém vidí pozici své cenové nabídky vůči konkurenčním nabídkám. Tím mohou pružně reagovat a upravovat průběžně i opakovaně svou nabídku tak, aby byla pro nakupující (zadavatele poptávky) stále co nejvýhodnější.

.

Pro nakupující

slouží sTrh.cz jako efektivní nástroj pro nakupování a realizaci svých stavebních potřeb za co nejvýhodnějších podmínek. A to obchodní soutěží ve formě výběrového řízení, které vede a motivuje stavební dodavatele předkládat co nejvýhodnější nabídky.

.

Stavební dodavatelé

mohou sTrh.cz využít pro otevřenou soutěž o stavební zakázky formou výběrového řízení, ve kterém mají možnost aktivně sledovat pozici své nabídky vůči nabídkám konkurenčních dodavatelů, a aktivně na situaci reagovat úpravou své aktuální nabídky.

Více informací najdete na Jak to funguje?