Jak funguje sTrh.cz?


 • ZDARMA si vložíte poptávku na stavební materiál nebo stavební služby
 • Stavební dodavatelé v otevřené soutěži ZDARMA zpracují své nejvýhodnější nabídky a uloží je na portálu k Vaší poptávce
 • Z uložených nabídek si přímo na portálu ZDARMA vyberete nabídku, která Vám nejlépe vyhovuje

Jak zadat poptávku ve 3 krocích

 1. V přehledném průvodci - zadání poptávky - vyplníte specifikaci Vaší poptávky, pro snazší orientaci Vám poslouží předvyplněné texty poptávek
 2. Zadáte své základní kontaktní údaje a zvolíte si heslo, které bude sloužit pro přístup do poptávkového přehledu
 3. Poptávku odešlete ke zpracování stavebním dodavatelům

Zadat poptávku

Jaké výhody přináší sTrh.cz

Pro kupující

 • Kupující má možnost uskutečnit nákup stavebního materiálu ve výběrovém řízení formou otevřené soutěže stavebních dodavatelů
 • Kupujícím odpadá zdlouhavé vyhledávání vhodných stavebních dodavatelů a jejich kontaktních údajů
 • Kupující zadáním jedné poptávky osloví stavební dodavatele z předem definované oblasti, t.j kraje/ krajů České republiky
 • Zadaná poptávka je po schválení doručena vhodným stavebním dodavatelům ke zpracování
 • Všechny zpracované nabídky od dodavatelů jsou pro kupující přehledně uloženy v poptávkovém systému na sTrh.cz
 • Pro zpracování nabídek spolupracuje sTrh.cz se stavebními dodavateli, kteří působí na území celé České republiky
 • sTrh.cz využívá poptávkové řízení na principu reverzní aukce, které formou otevřené soutěže motivuje dodavatele připravit pro kupující co nejvýhodnější nabídku
 • Kupující zadáním poptávky na sTrh.cz získává možnost nakoupit stavební materiál a služby s výraznou úsporou proti standardním cenám

Zadat poptávku

Další informace naleznete v sekci Otázky a odpovědi

Pro stavební dodavatele

 • Stavebním dodavatelům přináší sTrh.cz možnost účastnit se otevřené soutěže o stavební zakázky formou výběrového řízení
 • Pro stavební dodavatele poskytuje sTrh.cz nabídkový přehled, ve kterém mají možnost aktivně sledovat pozici své nabídky vůči nabídkám konkurenčních dodavatelů, a dle situace pružně reagovat a upravovat svoji aktuální nabídku tak, aby byla ve vývběrovém řízení pro zadavate poptávky stále co nejatraktivnější
 • Dodavatelé stavebních služeb nemusí vyhledávat jednotlivé poptávky na sTrh.cz, poptávky jsou dodavatelům doručovány automaticky přímo na jejich kontaktní email, dle stavebních oborů a regionů, ve kterých poskytují své služby
 • Vypracované nabídky ukládají dodavatelé do poptávkového systému na sTrh.cz, kde jsou přehledně zobrazeny kupujícím
 • Dodavatelé mají možnost online sledovat stav a konkurenceschopnost své nabídky, vůči nabídkám konkurenčních dodavatelů

Zadat poptávku

Další informace naleznete v sekci Otázky a odpovědi